Platite Vaš račun bez provizije

Samo za "Domaćinstva" - platite račun iz udobnosti Vašeg doma. U polje poziv na broj morate unijeti pretplatni broj brojila (opcija 1 na fotografiji) ili poziv na broj po modulu, bez kucanja modula 97, sa računa koji želite da platite (opcija 2 na fotografiji). Polje E-mail nije obavezno. Nakon klika na dugme "Plati račun" pristupate zaštićenoj stranici gdje unosite podatke o platnoj kartici.