Elektronski račun

Brzo i jednostavno, aktiviraj uslugu "Elektronski račun" i odmah nakon obračuna, početkom mjeseca, primaj račune za utrošenu električnu energiju putem mejla.

E-mail adresu na koju primate račune možete promijeniti tako što ćete poslati zahtjev za promjenu na mejl adresu racun@epcg.com